Na zes weken stilte in school bruist het nu weer van de energie. In alle groepen blijven de eerste twee weken de boeken nog even dicht en richten we ons op  kennismaking, groepsvorming, inoefening van verschillende werkvormen en regels en afspraken. Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar!

Wij wensen iedereen een fijne, zonnige en ontspannen vakantie. Tot 3 september!