In het School Ondersteunings Profiel hebben wij beschreven wat onze mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Als u hier klikt opent u de samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 speciaal voor ouders. Het hele document ligt op school ter inzage, hiervoor kunt u zich wenden tot de directie.