Scholen op de kaart

kaart

 

De website http://www.scholenopdekaart.nl/  biedt u inzicht in de resultaten van
basisscholen en Middelbare scholen in Nederland.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft
de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt deze
website u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u inzicht in de resultaten van de PCBS De Ark klik dan op de volgende link: Scholen op de kaart: De Ark