Ouderwerkgroep (OWG)

De ouderwerkgroep (OWG) van De Ark bestaat uit enthousiaste ouders, die zich samen met het team en de MR inzetten voor een zo optimaal mogelijke leef - en werksfeer op school.
De OWG denkt en helpt mee met het voorbereiden en uitwerken van allerlei activiteiten binnen de school zoals o.a.: avondvierdaagse, kerst, sinterklaas, fotograaf, sporttoernooien, musical en afscheidsavond groep 8.

De huidige samenstelling van de OWG is als volgt:

 • Suzanne in't Veld (voorzitter)
 • Jacintha Zwart (secretaris)
 • Mark Woudstra (penningmeester)
 • Laura Schoonaard
 • Lucinda Beemster
 • Margriet Evers
 • Marleen Knol
 • Charissa Lamberts
 • Rieneke Visser
 • Nathalie Groot
 • Bregtje Woudstra

De penningmeester van de OWG  regelt zelfstandig het innen van de ouderbijdrage en het beheer daarvan. daarnaast zorgt de penningmeester jaarlijks voor een overzicht van de uitgegeven gelden en een begroting voor het nieuwe cursusjaar.

De bijdrage voor dit schooljaar is €41,-. De bijdrage wordt besteed aan allerlei activiteiten gedurende het cursusjaar: Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreizen, kampen en sportdag. Deze bijdrage geldt voor alle leerlingen die voor de kerstvakantie op school komen. Komt een leerling na de kerstvakantie op school dan hoeft er geen vrijwillige ouderbijdrage te worden betaald voor dat schooljaar.

Naast de ouderbijdrage vragen we een extra bijdrage voor:
Het kamp van groep 6,7 en 8
Entree voor het Scagontheater voor de afscheidsmusical (€1,50)