We dingen mee naar een subsidie van de gemeente Schagen voor het aanleggen van mooie, duurzame en educatieve moestuintjes bij onze nieuwe school. 

Hiermee vergroenen we de wijk en ons schoolplein en krijgen kinderen de kans om op een praktische manier meer te leren over de natuur, duurzaamheid en gezonde voeding.

Dit kunnen wij niet zonder uw hulp! Om kans te maken op deze subsidie hebben wij uw stem nodig. U kunt uw stem uitbrengen op https://samen.schagen.nl/nl-NL/ideas/de-ark-schagen

Alvast bedankt voor uw steun!